Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel

Nu finns pengar att söka ur miljöforskningsanslaget. Forskare från en rad vetenskapliga inriktningar välkomnas att söka.