Förbättrad luftkvalitet förbättrar hälsan

Luftföroreningar är orsaken till att omkring 400 000 människor årligen dör i förtid. Samtidigt är trenden minskade utsläpp, visar rapporten Air Quality in Europé 2017 från Europeiska miljöbyrån (EEA) som presenteras idag.