Ny vägledning om nedmontering av vindkraft

Enligt lag är verksamhetsutövaren skyldig att efterbehandla marken när vindkraftverk plockas ner. I en ny vägledning ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommendationer om hur det bör gå till.