Ge dina kläder ett längre liv

Att använda kläder längre och se till att hela kläder återanvänds ger större miljövinster än att lämna dem till material- eller energiåtervinning. Det visar en ny studie utförd på uppdrag av Nordiska ministerrådet.