Företag som inte överlämnat utsläppsrätter

Företag som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter och som inte överlämnar utsläppsrätter inom föreskriven tid motsvarande utsläppen av koldioxid drabbas av sanktioner. Naturvårdsverket har nu sammanställt dessa.