Utredningar som rör varg lämnas till regeringen

Minst 300 vargar behövs i Sverige för att gynnsam bevarandestatus för varg inte ska äventyras. Det framkommer i ett av de två uppdrag som rör varg som Naturvårdsverket har överlämnat till regeringen.

För ytterligare information, kontakta:

Regeringsuppdrag om gynnsam bevarandestatus för varg:
Maria Hörnell Willebrand, enhetschef, 010-698 10 46, maria.hornell-willebrand@naturvardsverket.se

Regeringsuppdrag om utveckling av skyddsjakt på varg:
Gunilla Skotnicka, sektionschef, 010-698 11 54, gunilla.skotnicka@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se