Sårbarhetsanalys av den skandinaviska vargstammen

Syftet med undersökningen är att få mer underlag för att bedöma hur stammens storlek respektive olika frekvenser av nya reproducerande immigranter från öst påverkar inavelsgrad och genetisk variation.