Naturvårdsverket avslår överklaganden om skyddsjakt på varg i Ockelbo

Naturvårdsverket har nu gjort en slutlig prövning i frågan om skyddsjakt på två vargar i Ockelbo. Naturvårdsverket avslår överklagandena. Naturvårdsverkets bedömning är att Länsstyrelsens beslut står sig och att det finns skäl för skyddsjakt.