Miljömålen kan nås lättare med bättre styrning

För fyra av miljökvalitetsmålen är det en positiv utveckling, för fem av målen är riktningen negativ och resten av målen går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Fokus är även i årets uppföljning av miljömålen på behovet av styrning och rätt användning av resurser så att insatser ger resultat.

För ytterligare information, kontakta:

Manuela Notter, tf. chef för avdelningen för analys och forskning, 010- 698 10 61, 070-811 36 81, manuela.notter@naturvardsverket.se
Bengt Rundqvist, handläggare, enheten för utvärdering,
010- 698 13 42
bengt.rundqvist@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef
, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se