Ingen skyddsjakt på varg i Prästskogen/Haverö-reviret

I reviret finns en genetiskt värdefull varg och Naturvårdsverket gör bedömningen att det finns en alltför stor risk för att den genetiskt viktiga hannen i reviret eller hans avkomma fälls om skyddsjakten genomförs.