Licensjakt på varg i fem län

Den planerade licensjakten på varg i Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län kan inte påbörjas. Det är innebörden av att förvaltningsrätterna fattat beslut om inhibition av den beslutade licensjakten för de fem länen.