Ingen inhibition av skyddsjakt på varg i Sandvikens kommun

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fattat beslut om skyddsjakt på en varg i Sandvikens kommun. Beslutet har överklagats av en förening som yrkar på att jakten stoppas, så kallad inhibition.