Ingen inhibition av skyddsjakt på varg i Ockelbo

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fattat beslut om skyddsjakt på två vargar i Ockelbo kommun. Beslutet har överklagats av en förening som yrkar på att jakten stoppas, så kallad inhibition.