En vargstam med gynnsam bevarandestatus - så påverkar den socioekonomin

Naturvårdsverket redovisar en socioekonomisk analys av gynnsam bevarandestatus för varg inom regeringsuppdraget som handlar om att utreda gynnsam bevarandestatus för varg. Redovisningen är ett underlag till regeringens och Naturvårdsverkets fortsatta arbete med vargförvaltningen.