Ny vägledning om grön infrastruktur i naturvårdsarbetet

Landskapsperspektivet är en viktig förutsättning för att behålla och stärka ekologiska samband i naturen. De regionala handlingsplaner som nu tas fram av länsstyrelserna syftar bland annat till att stärka landskapsperspektivet i naturvårdsarbetet. Naturvårdsverkets nya vägledningar tydliggör hur.