Intresset för naturvård och friluftsliv har ökat i kommunerna

Kommunala politiker och allmänheten har fått ett större intresse för naturvård och friluftsliv genom den lokala naturvårdssatsningen LONA. Det visar en utvärdering av satsningen. Detta har lett till bland annat ökade resurser för lokalt naturvårdsarbete.

För ytterligare information, kontakta:

Ingegerd Ward, nationell LONA-samordnare, 010-698 13 82, ingegerd.ward@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se