Ingen fångst av myskoxe på vandring

Den myskoxe som lämnade sin flock i Härjedalen hösten 2018 och som sedan någon vecka uppehållit sig i tätbebyggelse i Svenstavik-Hoverberg i Bergs kommun, kommer inte att fångas in och flyttas.