Ett steg på vägen mot minskade utsläpp av mikroplaster

Naturvårdsverket har identifierat vilka källor som står för de största utsläppen av mikroplast i Sverige. Kunskap och medvetenheten om mikroplaster behöver öka. Forskning, förbättrad upphandling, vägledning, dialog och informationsinsatser föreslås för minskade utsläpp av mikroplaster i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Ingela Hiltula, biträdande chef Samhällsavdelningen, 010-698 15 80, ingela.hiltula@naturvardsverket.se

Kerstin Åstrand, projektledare Regeringsuppdragsenheten
, 010-698 15 49, kerstin.astrand@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se