90 procent tycker att humlor och bin är mycket viktiga

Naturvårdsverket frågade allmänheten i en Sifo-undersökning hur viktigt är det att det finns humlor och bin i Sverige. 91 procent svarar att det är mycket viktigt. I samma undersökning svarar även 77 procent att det är mycket viktigt att beslutsfattare tar hänsyn till naturvärden när bostäder och vägar ska byggas.