Rekordlåga svenska utsläpp av växthusgaser 2012

Sverige släppte ut 58 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2012. Det är den lägsta noteringen sedan basåret 1990. Jämfört med 2011 är det en minskning med 5 procent och jämfört med 1990 är det en minskning med 20 procent, enligt Naturvårdsverkets preliminära beräkningar av 2012 års utsläpp.