Levande skogar

"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 25 april 2016Sidansvarig: Annemay Ek