Grundvatten av god kvalitet

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 25 april 2016Sidansvarig: Annemay Ek