Miljökvalitetsmålen

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i uppföljningen av målen.

Sidan senast uppdaterad: 22 oktober 2015Sidansvarig: Annemay Ek