Miljökvalitetsmålen

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar målen och används i uppföljningen av dem.

Sidan senast uppdaterad: 20 augusti 2019Sidansvarig: Annemay Ek