Programområde Insatser för grön infrastruktur

Miljömålsrådet har beslutat om att inrätta ett nytt programområde för att intensifiera arbetet med grön infrastruktur i syfte att snabbare nå miljömålen.