Etappmålen

Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 24 etappmål har antagits av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 7 november 2016Sidansvarig: Annemay Ek