Överprövning av länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg

När länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg överklagas är det Naturvårdsverket som prövar om det finns fog för överklagan eller om beslutet står sig. Så här går det till.