I Skandobs bidrar allmänheten till en god rovdjursförvaltning

I Skandobs samlas allmänhetens observationer av björn, järv, lodjur och varg. Databasen växer med 60 observationer varje dag.