Regionalt ansvar för viltförvaltning

Regeringen beslutade 2013 att ta ytterligare steg mot en mer regional och lokalt förankrad viltförvaltning. Nu ligger ansvaret för viltförvaltningen hos länsstyrelserna, både när det gäller klövvilt och rovdjur.