Många bidrar till rovdjursinventeringen

Gemensam kraftsamling krävs för att löpande kartlägga de svenska rovdjuren. Insatserna från både myndigheter, organisationer och privatpersoner är avgörande för att vi ska kunna förvalta våra rovdjursstammar utifrån bästa tillgängliga kunskap.