Lättare rapportering med fält-app

Ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge gör inventeringsarbetet enklare för länsstyrelsernas fältpersonal med hjälp av en app.