26 forskningsprojekt får medel ur Viltvårdsfonden

Sveriges vilt är en viktig resurs och en hållbar viltförvaltning bygger på god kunskap och för att öka kunskaperna behövs forskning. Under 2017 pågick 26 forskningsprojekt med medel via Naturvårdsverket från Viltvårdsfonden, som består av den viltvårdsavgift som alla jägare betalar (avgiften för statligt jaktkort).