Förebygga och ersätta viltskador

Viltskadeanslaget är viktigt för landets lantbrukare. Från det fördelas medel för att både förebyggande åtgärder och för att ersätta dem som drabbats av skador på tamdjur eller grödor.