Älgförvaltning med ökad kunskap och flexibilitet

Älgförvaltningen ska vara adapativ. Med det menas att älgförvaltningen ska möjliggöra lokal förankring och ha en förmåga att anpassa sig till nya eller ändrade förhållanden baserad på aktuell kunskap.