Lägesrapporter från 2015

Naturvårdsverket publicerar varje månad lägesrapporteringar om viltförvaltningen. Rapporteringarna ger en överblick över vad som hänt, händer och vad som är på gång. Lägesrapporten är komplement till beslut, pressmeddelanden och webbnyheter.