Lägesrapport om viltförvaltning

Naturvårdsverket publicerar lägesrapporter om viltförvaltningen. Rapporteringarna ger en överblick över vad som är på gång.