Genetisk förstärkning av vargstammen

Naturvårdsverket och Jordbruksverket har slutrapporterat sitt uppdrag från regeringen att förstärka vargstammens genetik för att minska inaveln. Naturvårdsverket har ett fortsatt ansvar för vargens genetik.