Plan för genetisk förstärkning av varg

Genetiskt viktiga vargar är en förutsättning för att upprätthålla en livskraftig vargstam i Skandinavien. Utan de östliga vargarna skulle det behövas en betydligt större vargstam i Sverige för att uppfylla våra internationella åtaganden om bevarande av arten. Den femåriga planen beskriver åtgärder för genetisk förstärkning av vargstammen.