Viltförvaltning

I Sverige har vi en regionaliserad viltförvaltning. Flera myndigheter är ansvariga och ska fatta beslut och utföra uppdrag enligt gällande jaktlagstiftning. Naturvårdsverket är ansvarig jaktmyndighet och ansvarar för att målen nås på nationell nivå.