Restaureringen av Hornborgasjön utvärderas

I slutet av 1900-talet hotades Hornborgasjön av igenväxning. Ett unikt arbete för att återställa sjöns tidigare status som fågelsjö genomfördes. För att ta vara på de samlade erfarenheter som gjorts under arbetets gång utvärderas nu restaureringen.

Sidan senast uppdaterad: 28 juni 2017Sidansvarig: Björn Persson