Ansvar och åtgärder för våtmarker

Ungefär 20 procent av Sveriges landyta består av våtmark. En betydelsefull livsmiljö för åtskilliga växter, djur och fåglar. Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för miljö- och naturvårdsarbetet med våtmarker, men mycket genomförs av andra aktörer.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2018Sidansvarig: Jenny Lonnstad