Resultat och uppföljning - flygoperatörer

Rapporterade utsläpp för flygoperatörer inom systemet för handel med utsläppsrätter.