Offentliggörande och sanktionsavgifter

Naturvårdsverket ska enligt 8 kap 5 § handelslagen offentliggöra namnen på de verksamhetsutövare som inte fullgjort kravet enligt 6 kap 1 § handelslagen att överlämna utsläppsrätter motsvarande utsläppen av koldioxid.