Resultat och uppföljning

Sammanställning av resultatet av tidigare års rapporterade utsläpp inom systemet för handel med utsläppsrätter.