Vägtrafik

Naturvårdsverket arbetar för ett hållbart transportsystem, för att minska de utsläpp, buller och övrig miljöpåverkan som uppstår. Vi granskar och sprider också information om utsläpp av klimatpåverkande och hälsopåverkande luftföroreningar.