Vägtrafik

En av de största utmaningarna för miljöarbetet är att klimat- och miljöanpassa transporterna. Detta måste främst göras genom att begränsa vägtrafiken och att göra den effektivare.