Arbete för hållbara trafik- och transportssystem

Förutom att begränsa vägtrafikens tillväxt behövs också bland annat energieffektivisering, teknikutveckling och incitament för att välja det minst miljöpåverkande transportalternativet. Många aktörer i samhället arbetar för hållbara energi- och transportsystem.