Planering kan minska transporters miljöpåverkan

För att anpassa stadsmiljön mer till människan än till motorfordon krävs flera åtgärder. Att bygga ut kollektiv- och järnvägstrafiken, att minska biltrafiken i städer och tätorter och att införa hastighetsdämpande åtgärder är några exempel.

Sidan senast uppdaterad: 10 april 2017Sidansvarig: Joanna Dickinson