Naturvårdsverkets roll

För att minska transporters miljöpåverkan behövs energieffektivare fordon, bränslen och infrastruktur, och inte minst en samhällsplanering som leder till ett minskat behov av transporter. Naturvårdsverket arbetar på många plan för att transporterna ska minska sin miljöpåverkan så att miljömålen kan nås.