Minskad miljöbelastning genom god infrastruktur

Byggande av infrastruktur innebär ofta stor energianvändning, men energianvändningen varierar kraftigt beroende på vilken typ av infrastruktur som byggs och i vilken omgivning den byggs.