Ansvar och roller för hållbara trafik- och transportsystem

Förutom att minska trafikarbete med bil, lastbil och flyg behövs också bland annat energieffektivisering, teknikutveckling och incitament för att välja det minst miljöpåverkande transportalternativet. Många aktörer i samhället arbetar för hållbara energi- och transportsystem.