Marknadsbaserade styrmedel

Marknadsbaserade styrmedel för miljö använder sig av priser, marknader och andra ekonomiska variabler för att påverka hushållens och företagens handlingar i en mer miljövänlig och hållbar riktning.

Sidan senast uppdaterad: 7 november 2019Sidansvarig: Ficre Zehaie