Forskning om tillsyn i dag och i framtiden

Forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn har undersökt hur tillsynen ser ut i dag, vad som skulle kunna underlätta miljöinspektörernas arbete och hur uppföljningen av tillsynens effektivitet kan bli bättre i framtiden.